Методичні об'єднання вчителів-предметників

м/о вчителів Новокалинівської територіальної громади голова    методичного об'єднання                

Проблема над якою працює методичне об'єднання

Іноземної мови

Шабелько М.Б.

вчитель Новокалинівського  НВК 

Модернізація навчально-виховногопроцесу з іноземної мови зарахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання.

Історії, географії, природознавства,

економіки та правознавства

Дичко І.М.

вчитель Новокалинівського  НВК 

Використання інноваційних технологій на уроках географії та  історії.
Інформатики, фізики та математики

Єрменчук Н.М.

вчитель Новокалинівського  НВК 

Використання інноваційних технологій на  уроках математики,інформатики та фізики.
української мови та літератури, зарубіжної літератури

Когут Л.М.

вчитель Новокалинівського  НВК 

Поєднання різних способів індивідуальної, групової та колективної форм роботи для  формування життєвих компетенцій.
 біології, хімії та основ здоров'я

Якимишин Т.В.

вчитель Корналовицького НВК.

«Підвищення якості знань учнів і формування загальнооздоровчих компетентностей на уроках природничого циклу на основі впровадження в навчально-виховний процес нових інноваційних технологій»

класних  керівників

Брунарська О.М.

вчитель Новокалинівського  НВК 

"Формування здорової, творчої, ініціативної,духовної та інтелектуально-розвиненої особистості, яка займає активну громадянську позицію і шанує національні звичаї, традиції і обряди.
початкових  класів

Проць В.І. 

вчитель Новокалинівського  НВК

 

"Інноваційні  технології в системі  роботи вчителів  початкових класів"
трудового навчання та образотворчого мистецтва

Гарасим Б.В.

вчитель 

Корналовицького НВК 

Підвищення рівня професійної компетентності вчителя як один із шляхів удосконалення навчально-виховного процесу та забезпечення всебічного розвитку особистості школяра з урахуванням індивідуальних можливостей.

бібліотекарів

Шестерина З.С.

бібліотекар Новокалинівського НВК

Роль шкільної бібліотеки
в підвищенні рівня навчально-виховного процесу у світлі сучасних вимог.

 

вихователів ДНЗ

Кузенко О.Е.

вихователь Новокалинівського НВК

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку.
педагогів організаторів

Проць І.М.

Новокалинівський НВК

Розвиток компетентної творчої особистості учня, здатної до  особистої життєтворчості за напрямком роботи - ціннісне  ставлення особистості до  природи нашої країни,до суспільства та держави.
фізичної культури та ЗВ

Янушевич О.М.

учитель Новокалинівського

НВК

Використання інноваційних технологій на уроках.
практичних психологів та соціальних педагогів

Коркішко Г.М.

практичний психолог Новокалинівського НВК

Психологічний  супровід  впровадження  ефективних  традиційних методів  виховання в учнівському колективі